پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Nutrition and Metabolic Disease Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز، ایران.
 

خدمات الکترونیک

General Statistics
Total Site Statistics 14083
Best Site Statistics Day 8/30/2016
Best Site Statistics Count 183
Today Site Statistics 0
Yesterday Site Statistics 5

گروه دورانV5.5.2.0